امروز : سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400

                                            En

 • تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر
 • 65253181-4

 

آخرین اخبار-صفحات

بازدید مشاور محترم رئیس دانشگاه از واحد شهریار- صباشهر

 

 

جناب آقای دکتر علی اکبری مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور پژوهشی و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی از  واحد شهریار _ صباشهر بازدید بعمل آوردند. در این دیدار صمیمی مسائل و مشکلات مربوط به واحد مطرح گردید. همچنین سرکار خانم دکتر سهرابی ریاست محترم واحد پیشنهاد برگزاری دوره های ضمن خدمت برای کارکنان و اساتید به منظور آشنایی بیشتر آنان با سامانه های آموزشیار و پروهشیار با کسب امتیاز و به صورت یکپارچه در سطح استان و از طریق کلاس های غیر حضوری را مطرح نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399

 • ثبت نام و انتخاب واحد:
   1399/11/20 لغایت 1399/11/23
 • حذف و اضافه:
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • شروع کلاس ها : 
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • پایان کلاس ها : 
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • برگزاری امتحانات:
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.

تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر

  کدپستی : 33567/71359
   تلفن تماس : 4-65253181
   فکس : 65253683