امروز : سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400

                                            En

 • تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر
 • 65253181-4

 

آخرین اخبار-صفحات

چارت رشته ها

 

 

 

 

 

 

جدید :

چارت رشته های تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

دریافت «چارت تحصیلی» و «سرفصل» رشته‌های مختلف

 

 

 

کد رشته

عنوان رشته به ترتیب حروف الفبا

مقطع

مدیر گروه

کارشناس گروه

چارت

سرفصل

توضیحات

 

تربیت مترجم زبان انگلیسی

کارشناسی

معصومه صفدری

 

دریافت

دریافت

ورودی‌های 96 و قبل از آن

 

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

معصومه صفدری

 

دریافت

دریافت

ورودی مهر 97 و به بعد

 

حسابداری

کارشناسی پیوسته

دکترسعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

ورودی 96 و به بعد

دریافت

دریافت

ورودی 95 و قبل از آن

 

حسابداری

ارشد ناپیوسته

دکتر سعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

 

 

حقوق

کارشناسی پیوسته

دکترعلیرضا عسکری

 

دریافت

دریافت

ورودی 96 و به بعد

دریافت

دریافت

ورودی 95 و قبل از آن

 

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

شیمی دارویی

ارشد ناپیوسته

دکتر گیتا باقری

 

دریافت

دریافت

 

 

حسابداری

کاردانی پیوسته

دکترسعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

ورودی های بعد از 99

دریافت

دریافت

ورودی های قبل از 99

 

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر سعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

 

 

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

(1)نامتجانس

دریافت

دریافت

(2)متجانس

 

کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

دکتر گیتا باقری

 

دریافت

دریافت

ورودی های بعد از 99

دریافت

دریافت

ورودی های قبل از 99

 

الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

دکتر پیمان کریمیان

 

دریافت

دریافت

ورودی های بعد از 99

دریافت

دریافت

ورودی های قبل از 99

 

مدیریت اجرایی

ارشد ناپیوسته

دکتر سعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

 

 

مدیریت بازرگانی

کاردانی

دکتر سعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

 

 

مدیریت کسب و کار- رفتار سازمانی و منابع انسانی

ارشد ناپیوسته

دکتر سعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

 

 

مدیریت مالی

ارشد ناپیوسته

دکتر سعید مشایخی

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی برق - الکترونیک

ارشد ناپیوسته

دکتر پیمان کریمیان

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی برق - کنترل

ارشد ناپیوسته

دکتر پیمان کریمیان

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

دکتر پیمان کریمیان

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دکترگیتا باقری

 

دریاف

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

ارشد ناپیوسته

 

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی شیمی - فراوری و انتقال گاز

ارشد ناپیوسته

دکتر گیتا باقری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی صنایع - سیستم های کلان

ارشد ناپیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

ارشد ناپیوسته

دکترمریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی صنایع - کیفیت وبهره وری

ارشد ناپیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

ارشد ناپیوسته

دکترمریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

ارشد ناپیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی عمران - مهندسی حمل ونقل

ارشد ناپیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی عمران - مهندسی سازه

ارشد ناپیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

دکتر گیتا باقری

 

دریافت

دریافت

 

 

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی

دکتر گیتا باقری

 

دریافت

دریافت

ورودی 93 و به بعد

دریافت

دریافت

ورودی 92 و قبل از آن

 

مهندسی نفت

کارشناسی

دکتر گیتا باقری

 

دریافت

دریافت

دریافت

 

 

نقشه کشی معماری - معماری

کاردانی پیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

دیپلم های کاردانش و فنی حرفه ای غیرمرتبط، دیپلم انسانی

دریافت

دریافت

دیپلم کاردانش معماری، دیپلم ریاضی و تجربی

دریافت

دریافت

دیپلم های فنی حرفه ای مرتبط

 

معماری

کاردانی پیوسته

دکتر مریم نوری

 

دریافت

دریافت

ورودی های بعد از 99

 

 

 

واحد آموزش

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399

 • ثبت نام و انتخاب واحد:
   1399/11/20 لغایت 1399/11/23
 • حذف و اضافه:
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • شروع کلاس ها : 
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • پایان کلاس ها : 
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 • برگزاری امتحانات:
  متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.

تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر

  کدپستی : 33567/71359
   تلفن تماس : 4-65253181
   فکس : 65253683