میلاد مولود کعبه حضرت علی ( ع ) و روز مرد بر عموم شیعیان تهنیت باد

چاپ

 

سرچشمه ی عشق با علی آمده است،گل کرده بهشت تا علی آمده است ،شد کعبه حرمخانه میلاد علی (ع) کز کعبه صدای یا علی آمده است.

میلاد مولود کعبه حضرت علی ( ع ) و روز مرد بر عموم شیعیان تهنیت باد.

🌺 روابط عمومی واحد شهریار  _ صباشهر 🌺