دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

  آدرس آ درس : تهران ، شهریار ، کهنز ، بلوار امیر کبیر

http://shriau-ac.ir/upload/1/images/586px-Ece-logo.png  اتوماسیون اداری: Shahriar@iauece.ir 

    ایمیل ایمیل  : info@shriau.ac.ir 

   ایمیل کدپستی  : 33567/71359

جلسه ستاد شاهد وایثارگران در دانشگاه آزاداسلامی شهریاربرگزارشد

:::آرشیو:::


کد : 83

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شهریار خبر داد ،  در راستای رسیدگی به امورات تحصیلی  عالی فرزندان شاهدوایثارگرشاغل به تحصیل دردانشگاه آزادشهریار جلسه ستادشاهدوایثارگران دردانشگاه آزاداسلامی واحدشهریارباحضوردکترباقری رییس دانشگاه آزاداسلامی شهریاروعلی کردی رییس بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار، کارشناس امورایثارگران دانشگاه یادشده ، محمدقاسمی معاون فرهنگی وابراهیم جعفری کارشناس آموزش عالی بنیادشهیدشهریاردرمحل دانشگاه آزادشهریاربرگزارشد.
دراین جلسه ابتداکردی ضمن تقدیرازفعالیتهای انجام شده ازاقدامات رییس دانشگاه وکارشناسان مربوط به حوزه ایثارگران قدردانی نمودسپس اعضای ستادشاهددانشگاه به نقطه نظرات خودپرداختند.
عدم تشکیل کلاس ها

جهت مشاهده هرچه سریع تر عدم تشکیل کلاس به تلگرام دانشگاه  مراجعه نمائید

https://telegram.me/shriau

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار می باشد