امروز : یکشنبه, 29 بهمن 1396
 • تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر
 • 4 - 65649901

 

روابط عمومی

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگی واحد شهریار
جلسه شورای فرهنگی واحدشهریار، روز شنبه مورخ ۱۱ آذر در محل دفتر ریاست واحدبرگزار گردید.
دراین جلسه،دکتر کیانوش فتحی واجارگاه ریاست واحد شهریار ضمن قدردانی از بسیج دانشجویی واحد  و همچنین معاونت فرهنگی و کلیه دست اندر کاران جهت برگزاری مراسم باشکوه هفته بسیج، بر برگزاری مراسم روز دانشجو تاکید کرد.
دکتر فتحی واجارگاه،همچنین به رعایت کلیه بخشنامه ها و آیین نامه ها دربرگزاری مراسم ها توصیه نمود و از همه اعضای جلسه،برنامه مدون فرهنگی یکساله حوزه مربوطه را خواستار شد.
رییس واحد شهریار بر برنامه ریزی جهت برگزاری نشست اخلاقی با حضور روحانیت معزز شهرستان شهریار بویژه امام جمعه مکرم شهریار با ارایه گواهینامه جهت اساتید شرکت کننده در کارگاه مربوطه با رعایت بخشنامه های مرتبط تاکید نمود.
درادامه جلسه،دکتر محمدجواد شکوری،معاونت واحدشهریار به ارایه راهکارهای عملی جهت ارتقای  شاخص های فرهنگی در واحد پرداخته و به استفاده بهینه از همه ظرفیت ها درچارچوب قوانین مربوطه تاکید نمود.
درادامه جلسه هریک از حاضرین، دیدگاه ها و نظرات درحوزه مربوطه را بیان کردند.

 

 

دانشجویان ذیل هرچه سریع تر به بایگانی آموزش مراجعه نمایند .

 

 1. هدیه بیدی ( حسابداری - کارشناسی پیوسته )
 2. بهنام قاسمی گل ( شیمی دارویی - کارشناسی ارشد ناپیوسته )
 3. سعید واحدی ( شیمی دارویی - کارشناسی ارشد )
 4. امید آریایی ( ساختمان کارهای عمومی - کاردانی پیوسته )
 5. سعید چگینی ( مدیریت مالی - کارشناسی ارشد )
 6. مجتبی امام قلی ( مهندسی تکنولوژی برق قدرت - کارشناسی پیوسته )
 7. داود هاشم پور ( مهندسی صنایع کیفیت و بهره برداری - کارشناسی ارشد ناپیوسته
 8. محبوبه مسلمان حقیقتی ( حقوق - کارشناسی پیوسته )
 9. زهرا مشهدی ( حسابداری - کارشناسی ناپیوسته )
 10. شکوفه امیری ( نقشه کشی- معماری - کاردانی پیوسته )
 11. مهدی محمودپور ( ساختمان کارهای عمومی - کاردانی پیوسته )
 12. فاطمه بسطامی ( حسابداری - کارشناسی ناپیوسته )
 13. محمدرضا محبی ( حسابداری - کارشناسی ناپیوسته )
 14. علیرضا فیضی (مهندسی برق -الکترونیک - کارشناسی ارشد ناپیوسته
 15. محمد محمدخانی نوغانی ( حسابداری کارشناسی ناپیوسته )
 16. صدف رزازیان ( حسابداری - کارشناسی پیوسته
 17. محمود زندی آرتیچانی (مهندسی صنایع و کیفیت و بهره وری - کارشناسی ارشد ناپیوسته )
 18. سحر سلگی ( حسابداری - کاردانی پیوسته

 

 1. حامد الوندی ( برق قدرت - کارشناسی ناپیوسته
 2. نیلوفر پوپل ( حقوق کارشناسی پیوسته )
 3. علیرضا پور ابراهیمی ( حقوق - کارشناسی پیوسته )
 4. سعید امیر برزرگری ( برف کنترل - کارشناسی ارشد )
 5. نرگس علیشاهی ( شیمی دارویی - کارشناسی ارشد ناپیوسته )
 6. شایسته رحیمی ( مهندس تکنولوژی نرم افراز - کارشناسی ناپیوسته )
 7. محمد علی چزانی شراهی ( ساختمان کارهای عمومی - کاردانی ناپیوسته )
 8. سپیده خراسانی ( عمران سازه - کارشناسی ارشد )
 9. مریم مرادی(حسابداری-کارشناسی ناپویسته)
 10. محسن تاجیک(حسابداری-کارشناسی ناپیوسته)
 11. عمران خزش دل(حسابداری-کاردانی پیوسته)
 12. رضا همت زاده(نقشه کشی- کاردانی ناپیوسته)
 13. رضا صبوحی(الکترونیک برق صنعتی- کاردانی پیوسته)
 14. هومن احتمالی(تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 15. امیرحسین شیرازی(حسابداری-کاردانی پیوسته)
 16. هوشنگ علی زاده(تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 17. علیرضا جوانمرد نوروزی(مهندسی نفت-کارشناسی پیوسته)
 18. عباس محمد زاده قره شیران(حسابداری-کاردانی پیوسته)
 19. محمد عباس زاده(حسابداری-کاردانی پیوسته)
 20. فرهاد خلیلی(حسابداری-کاردانی پیوسته)
 21. مریم شهیدی نیک(حقوق-کارشناسی پیوسته)
 22. سید رضا جهانگرد(نرم افزارکامپیوتر- کاردانی پیوسته)
 23. امید شرفی پور(مهندسی صنایع-کارشناسی ارشد پیوسته)
 24. علیرضا خلیل زاده(عمران حمل ونقل-کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 25. یوسف امیدی (حقوق کارشناسی پیوسته)
 26. مهدی رضا(حسابداری کارشناسی ناپیوسته)
 27. امیرحسین مرادی(مهندسی تکنولوژی برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته)
 28. محمد هاشمی مطهری(مهندسی تکنولوژی برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته)
 29. مینا ملابیرامی(نرم افزار کامپیوتر-کاردانی پیوسته)
 30. علیرضا امیری(برق-قدرت- کاردانی پیوسته)
 31. مریم احمدی( حسابداری-کارشناسی پیوسته)
 32. مریم بخشایش(معماری کارشناسی ناپیوسته)
 33. سورنا فرد(حسابداری کارشناسی پیوسته)
 34. پرهام پرتو افکنان(حسابداری کاردانی پیوسته)

53       لاله بزمی(نرم افزار کامپیوتر- کارشناسی ناپیوسته)

 1. .اعظم عطائی (حسابداری کاردانی پیوسته)
 2. امنه ملکیانی(حسابداری- کارشناسی ناپیوسته)
 3. وحید ویسی خانقاهی(حسابداری کارشناسی پیوسته)
 4. راضیه احمدی (حسابداری کارشناسی ناپیوسته)
 5. سما غلامی(حسابداری کاردانی پیوسته)
 6. حمید اسمعیلی ایوانکی (نقشه کشی معماری-کاردانی پیوسته)
 7. مهتاب رحیمی قلعه جوقی(حسابداری کاردانی پیوسته)
 8. ایمان سابقی خسروشاهی(الکترونیک برق صنعتی-کاردانی پیوسته)
 9. علیرضا جهانی فرد(ساختمان کارهای عمومی-کاردانی پیوسته)
 10. فرشاد صالحی(نرم افزار کامپیوتر-کاردانی پیوسته)
 11. درسا یعقوبی شریف(نقشه کشی معماری-کاردانی پیوسته)
 12. سید حبیب الله موسوی (معماری کارشناسی ناپیوسته
 13. نیلوفر علی بابایی(معماری کارشناسی ناپیوسته)
 14. سید سعید نادمی(حسابداری-کارشناسی ناپیوسته)
 15. مرضیه مرادی(حسابداری-کارشناسی)
 16. رضا پشتاره(ساختمان-کارهای عمومی- کارئانی پیوسته)
 17. امید بذر افشان(تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 18. سعید غلامی(حسابداری- کارشناسی ناپیوسته)
 19. رضا کریمی(مهندسی تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 20. میثم رضایی(مهندسی عمران-سازه-کارشناسی ارشد)
 21. مصطفی صادق زاده(مهدسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته)
 22. حکیمه خدادادی(حقوق-کارشناسی پیوسته)
 23. فاطمه فرامرزی(کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته)
 24. امیر حسن زاده(مهندسی تکنولوژِی برق-کارشناسی ناپیوسته)
 25. مهدی اقایی(مهندسی تکنولوژی برق-کارشناسی ناپیوسته)
 26. الهام محمدی گرگانی(مدیریت مالی-کارشناسی ارشد پیوسته)
 27. خشایار کاظمی(تکنولوژِی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 28. مستوره غزل زاده(حقوق- کارشناسی)
 29. حسام جعفری(جسابداری-کارشناسی ناپیوسته)
 30. سعیده محمد زاده(مدیریت مالی-کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 31. فرشاد معظمی گودرزی(مهندسی تکنولوژی برق قدرت- کارشناسی ناپیوسته)
 32. محمد تقی محمدی(حقوق-کارشناسی پیوسته)
 33. فائزه باجلان(حسابداری- کارشناسی ناپیوسته)
 34. زهرا مرادی(معماری-کارشناسی ناپیوسته)
 35. ابولفضل ویژه(تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)

89       مجید عابدی(مهندسی صنایع کیفیت و بهره وری-کارشناسی ارشد ناپیوسته)

 1. مهدی چهاردولی(حسابداری-کارشناسی ناپیوسته)
 2. سید محمد زمانی(مدیریت مالی- کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 3. ارمان فرهگیان(تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 4. الهام فرخی(حقوق- کارشناسی پیوسته)
 5. رضا رهیده(کامپیتور-کارشناسی ناپیوسته)
 6. مهدی قره داغی(مهندسی برق کنترل-کارشناسی ارشد پیوسته)
 7. محمدرضا مومئنی نژاد(عمران سازه-کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 8. کبری برزگر عباس پور(مدیریت مالی-کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 9. میثم اسدی انگیز(مهندسی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 10. محمد کریمی(حسابداری- کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 11. مهدی خدا مرادی(عمران-کارشناسی ارشد)
 12. احسان قلی زاده(مهندسی برق کنترل-کارشناسی ارشد)
 13. علیرضا قاسم زاده(مهندسی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته)
 14. فرهاد صادقی(حقوق-کارشناسی پیوسته)
 15. دانیال برتر(کامپیوتر کارشناسی پیوسته)
 16. قاسم مرادی سبز کوهی(مدیریت مالی-کارشناسی ارشد)
 17. امیرحسین هادی خجسته(نرم افزار کامپیوتر-کاردانی پیوسته)
 18. سید محمد تقوی(مدیریت کسب وکار-کارشناسی ارشد)
 19. سعید خسروی(حسابداری-کارشناسی ارشد)
 20. محسن حق پرست(مهندسی عمران-حمل و نقل-کارشناسی ارشد)
 21. زینب باران(مهندسی عمران-حمل و نقل-کارشناسی ارشد)
 22. محمد رضا صباغیان(حقوق-کارشناسی پیوسته)
 23. حسین اصفیا(مدیریت کسب و کار-کارشناسی ارشد)
 24. ایمان کلاله(حسابداری-کارشناسی ناپیوسته)
 25. محمد رضا مهدی شبار(حقوق-کارشناسی پیوسته)
 26. نازیلا خضری(مهندسی صنایع کیفیت و بهره وری-کارشناسی ارشد)
 27. مسعود امینی (مهندسی برق کارشناسی ارشد)
 28. عباس بختیاری(نرم افزارکامپیوتر کاردانی پیوسته)
 29. طاهره احمدی(کارشناسی ارشد ناپیوسته مترجمی زبان)
 30. الیاس قاسمی (صنایع کیفیت و بهره وری-کارشناسی ارشد)
 31. امیدآذرنیا(کامپیوتر کاردانی پیوسته)
 32. مهران شوندی(حسابداری-کاردانی پیوسته)
 33. معین عبدالکریم(معماری کارشناسی پیوسته)
 34. سهیلا برزویی(حسابداری-کارشناسی)
 35. محمدحسین یاری (معماری-نقشه کشی کاردانی پیوسته)

           

💢برگزاری جلسه شورای فرهنگی واحد شهریار
روز شنبه مورخه چهارم آذر نود وشش،جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار درمحل دفتر ریاست دانشگاه باحضور دکتر کیانوش فتحی واجارگاه و اعضای شورای فرهنگی واحد برگزار گردید.
دراین جلسه،ریاست واحدشهریار با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک پیروزی قاطعانه رزمندگان اسلام در نابودی شجره خبیثه داعش،برلزوم توجه وتمرکز فعالیت های هدفمند فرهنگی در واحد تاکیدکردند.
دکتر کیانوش فتحی واجارگاه از همه اعضا و ارکان مرتبط با حوزه فرهنگی خواستند که برنامه مدون حوزه مربوطه شامل عناوین،چالش ها و راهکارها را جهت همپوشانی به شورای فرهنگی تحویل نمایند.
دکترفتحی واجارگاه نسبت به برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم هفته بسیج با حضور همه دانشگاهیان تاکید نمودند و بر رعایت ضوابط و بخشنامه ها در کلیه اقدامات فرهنگی واحد توصیه نمودند.
ریاست واحد شهریار همچنین به ارزیابی کلیه جلسات واحد بویژه شورای فرهنگی تاکیدکردند ودراین باره به ارایه فرم های ارزیابی هرجلسه بامحوریت خروجی های بدست آمده جهت بهینه سازی جلسات،توصیه نمودند.
درادامه جلسه،دکتر محمدجوادشکوری،معاونت واحد به ارایه گزارشی از فعالیت های فرهنگی پرداختند و برلزوم آشنایی کلیه کارکنان،اساتید و دانشجویان با بخشنامه های فرهنگی تاکید کردند.
درپایان جلسه، پس از بیان نظرات توسط سایر اعضای جلسه،احکام اعضای جدید شورای فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهریار، اهداگردید.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-97

 • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 11 بهمن ماه 1396
 • شروع نیمسال: 14 بهمن ماه  1396
 • حذف و اضافه:  28 بهمن ماه  الی 3 اسفند  1396
 • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
 • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر1397

تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر

   کدپستی : 33567/71359
   تلفن تماس :4 - 65649901
   فکس : 65649905