امروز : یکشنبه, 29 بهمن 1396
 • تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر
 • 4 - 65649901

 

روابط عمومی

 

💢برگزاری نشست هم اندیشی"اتاق فکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار"
🔹اولین نشست هم اندیشی "اتاق فکر دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهریار" روز شنبه مورخه ۲۵ آذر ۹۶، با حضور ریاست واحد و اساتید گروه های مختلف آموزشی در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
🔹دراین نشست که باهدف تعیین نقشه راه کارگروه های اتاق فکر دانشگاه برگزارشد، دکتر کیانوش فتحی واجارگاه ضمن گرامیداشت هفته پژوهش بر استفاده از خرد جمعی برای ارتقای کلیه فعالیت ها و بهینه سازی تصمیمات در دانشگاه تاکید کرد.
🔹رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار بر تخصصی بودن کارگروه ها و استفاده از همه نظرات برای حل مسایل دانشگاه وبویژه درحوزه هایی مانند "پایش اساتید" و همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت های واحد شهریار درکاهش معضلات مرتبط با حوزه شهرستان شهریار با تمرکز بر شیوه "حل المسایلی"تاکید نمود.
🔹در ادامه جلسه، دکتر مجیدقربانی، مشاور ریاست و دبیراتاق فکر دانشگاه بر هم اندیشی اساتید دانشگاه بامحوریت تولیدایده و خلاقیت تاکید نمود و ضمن بیان اهداف و جزییات شکل گیری اتاق فکر در واحد شهریار، برلزوم ارایه راهکارهای عملیاتی در حل مسایل و چالش ها تاکید کرد.
🔹دبیراتاق فکر واحد شهریار، از همه اساتید،نخبگان و اندیشمندان جهت حضور فعال و مستمر در کارگروه ها دعوت نمود و از ارایه تقویم  کاری و "طرح جامع هم افزایی" دراتاق فکر در آینده نزدیک خبرداد.
🔹در ادامه جلسه، دکتر محمدجوادشکوری ضمن تقدیر از برگزاری این نشست، به ارایه نقطه نظرات تخصصی با محوریت پژوهش های کاربردی جهت ارتقای شاخص های توسعه واحد شهریار تاکید نمود و کارگروه اقتصاد دانش بنیان را یکی از مهم ترین کارگروه های تخصصی برای پایش فرآیندهای جاری دانشگاه، قلمداد نمود.
🔹درادامه جلسه، هریک از حاضرین به بیان دیدگاه ها درقالب کارگروه های چهارگانه آموزش،پژوهش،فرهنگی و اقتصاد دانش بنیان پرداختند.
🔸درضمن، با موافقت ریاست واحد و نظر همه اساتید حاضر درجلسه، مقرر گردیددراسرع وقت، دبیرخانه اتاق فکر در یکی از دانشکده ها راه اندازی و برای برگزاری جلسات تجهیز گردد.

 

♻️دکتر کیانوش فتحی واجارگاه به عنوان رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب گردید.
🔹جلسه هماهنگی بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار با حضور مهندس رضاساروقیان، رئیس سازمان بسیج اساتید استان تهران برگزار شد.
🔹در این جلسه پس از بیان نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر، با نظر ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران و اعضای حاضر در جلسه، دکتر کیانوش فتحی واجارگاه به عنوان رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب گردید.
🔹شایان ذکر است که دکتر کیانوش فتحی واجارگاه، مسئولیت هایی چون ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران و کانون بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار را در کارنامه فعالیت های دانشگاهی خود دارد.

 

💢انتخاب کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار به عنوان حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران
🔹با حضور ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران جلسه هماهنگی برای انتخاب و معرفی حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران برگزار گردید.
🔸مهندس رضاساروقیان، ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران، در این جلسه ضمن با اهمیت شمردن نقش سازمان بسیج اساتید در شیوه جدید حل المسائل نقشه راه بسیج اساتید، بر تعیین یکی از کانون ها جهت هماهنگی ها و سیاست گزاری های منطبق با سازمان کار جدید بسیج اساتید، تاکید نمود.
🔹در این زمینه با توجه به وجود ظرفیت های فراوان در واحد شهریار، از سوی ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار به عنوان حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران، انتخاب گردید.
🔹در ادامه جلسه، بانظر ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران و کلیه اعضای حاضر در جلسه، دکتر کیانوش فتحی واجارگاه به عنوان رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب گردید.
🔹دکتر کیانوش فتحی واجارگاه در ادامه جلسه، ضمن تقدیر از حسن انتخاب اعضای حاضر، به بیان دیدگاهها و ارائه برنامه های پیشنهادی، جهت فعالیت حوزه پرداختند.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-97

 • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 11 بهمن ماه 1396
 • شروع نیمسال: 14 بهمن ماه  1396
 • حذف و اضافه:  28 بهمن ماه  الی 3 اسفند  1396
 • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
 • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر1397

تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر

   کدپستی : 33567/71359
   تلفن تماس :4 - 65649901
   فکس : 65649905