امروز : دوشنبه, 26 آذر 1397
 • تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر
 • 4 - 65649901

 

تخفیف دو یا چند دانشجویی - وام دانشجویی

 

 

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیف دو یا چند دانشجویی.


دانشجویان جهت بهره مندی از تخفیفات دو یا چند دانشجویی، می توانند جهت ارائه مدارک زیر به واحد امور مالی دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.
1-کپی شناسنامه از تمام صفحات هر دو دانشجو به همراه اصل شناسنامه ها.
2-کپی کارت ملی به همراه اصل کارت ملی ها.
3-دریافت و تکمیل فرم مربوطه از واحد مالی دانشجویی دانشگاه.
نکته: دانشجویانی که شامل تخفیفات دو دانشجویی می باشند که دارای شرایط زیر باشند:
1-دانشجویان متاهلی که هر دو در دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو هستند.
2- دانشجویان خواهر و برادر مشغول تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به شرط مجرد بودن دانشجو.
3-فرزند، پدر یا مادر مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به شرط مجرد بودن دانشجو.
دانشجویان عزیز لطفا مدارک خود را تا تاریخ 97/08/30 تحویل امور مالی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دهند. تاریخ فوق قطعی و قابل تمدید نخواهد بود.
با تشکر: واحد مالی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- صباشهر

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

 • ثبت نام و انتخاب واحد: 11 الی 21 شهریور ماه 1397
 • شروع کلاس ها : 26 شهریور ماه  1397
 • حذف و اضافه:  7 مهر ماه  الی 12 مهر 1397
 • پایان کلاس ها : 13 دی ماه 1397
 • برگزاری امتحانات: 15 دی ماه الی 27 دی  1397

تهران-شهریار - کهنز- بلوار امیر کبیر

   کدپستی : 33567/71359
   تلفن تماس :4 - 65649901
   فکس : 65649905