بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت

چاپ

 

بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت

 

ساعت مسابقه ساعت 10 صبح

پیوست

 

فرم احکام خواهران