مدیر محترم منابع انسانی

چاپ

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: احمدوند

بالاترین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

سمت: مدیر منابع انسانی