معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

چاپ

 

نام: مهدي

نام خانوادگی: ابراهيمي مقدم

بالاترین مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادي

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

سمت:  معاون توسعه مدیریت و منابع